SMS INFO

Čekejte prosím, Váš požadavek se vyřizuje...

Informace zdarma přímo do Vašeho mobilu o:


  • významných plánovaných odstávkách vody
  • velkých haváriích vodovodního a kanalizačního potrubí ve Vašem okolí, které by Vás mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody nebo v odkanalizování
  • výjimečných provozních událostech s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel (povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném vodovodu apod.)
  • aktuálních cenách vodného a stočného, provozní době zákaznických center a Call center, změnách adres nebo telefonních čísel
  • obchodních a marketingových informacích souvisejících s činností poskytovatele vodohospodářských služeb
  • postupně službu rozšíříme o informace o termínech odečtu nebo výměnách vodoměrů, upozornění na splatnost faktur za vodné a stočné apod.

Registrujte se do služby zde:

Přechod na web Vaší vodárenské společnosti:

Mapa vodárenských společností